Il balordo

Libri Moderni

Chiara, Piero

Il balordo / Piero Chiara

4. ed

Milano : Mondadori, 1977