Lo spirito Toyota

Libri Moderni

Ohno, Taiichi

Lo spirito Toyota / Taiichi Ohno ; introduzione di Marco Revelli

Torino : Einaudi, [2004]